Stopzetting activiteiten Paardtherapie Hier en Nu

39 P3050027"Snoezelen" is een bekende term voor mensen in de wereld van de zorg. Maar uitleggen wat het is, is bijna onmogelijk, want snoezelen moet je aan den lijve ondervinden. Het is geen therapie of techniek, maar meer een filosofie, waarbij het erom gaat de ander te respecteren in zijn 'anders' zijn. En hem of haar daarbij vooral te laten 'zijn'. Bij snoezelen staan de zintuigen centraal: het gaat om horen, zien, voelen, ruiken en proeven.

Bij snoezelen kunnen dieren een hele belangrijke rol spelen, juist omdat ook bij hen de zintuigen op de eerste plaats komen. Een paard of pony is niet in eerste instantie een rijdier, maar een kameraad, een spiegel, een luisterend oor en een vertrouwenspartner. Door het leren omgaan met het paard via aaien, knuffelen, borstelen en verkennen, kun je angsten overwinnen, zelfvertrouwen opbouwen en tot rust komen.

In tegenstelling tot de codes die de communicatie tussen mensen regelen, is het contact met het paard in de eerste plaats intuïtief en fysiek. Mensen die er niet in slagen om normale relaties te hebben met hun omgeving, slagen er wel in om te communiceren met een paard. Zo wordt een bewustwordingsproces in gang gezet en krijgen ze meer inzicht in hun omgeving. Ze gaan initiatieven ontwikkelen en daardoor wordt de dialoog met hun omgeving opgepakt.

Mensen met persoonlijkheidsstoornissen leren dankzij snoezelen om hun reacties beter te beheersen en krijgen tegelijk meer zelfvertrouwen.